15. nov. 2013

WISHLIST

1. HER (!!)  2. HER 3. HER 
4. HER 5. HER (!!) 6. HER 
1. HER 2. HER 3. HER 4. HER
5. HER (!!) 6. HER 7. HER
1. HER 2. HER (!!) 3. HER (!!) 4. HER
5. HER (!!) 6.HER (!!) 7. HER

If only I was rich... There's so many things I want, especially things like this; shoes, clothes, beanies and backpacks/bags. Luckily it's almost Christmas, and I thought I could share some things that is on my wishlist!

PS. the exclamation points is behind the #1 wishes. 

Did you like any of this? 

Om jeg bare var rik... Det er så mange ting jeg vil ha, spesielt ting som disse; sko, klær, luer og ryggsekker/bager. Heldigvis er det snart jul, og jeg tenkte at jeg kunne dele noen av de tingene jeg ønsker meg!

PS. utropstegnene er bak #1 ønskene.

Likte du noe av det samme?

12 kommentarer: